Skallerød Smørsten

Skallerød Smørsten har form som en lænestol. Heri kan du ligge og nyde skovens stilhed. Stenen har flere fordybninger, der egner sig til at ofre i, hvor navnet måske kommer af smørofre. Skallerød Smørsten består af rød granit med hvide kvartsårer i.

Skallerød Smørsten består af mellemkornet granit bestående af

  • 60% røde kalifeldspatkrystaller
  • 25% kvarts
  • 10% plagioklas

På nordsiden findes årer af kvarts og alkalifeltspat.