Skallerød Smørsten

Skallerød Smørsten

Skallerød Smørsten har form som en lænestol. Heri kan du ligge og nyde skovens stilhed. Stenen har flere fordybninger, der egner sig til at ofre i, hvor navnet måske kommer af smørofre. Skallerød Smørsten består af rød granit med hvide kvartsårer i.

Skallerød Smørsten består af mellemkornet granit bestående af

  • 60% røde kalifeldspatkrystaller
  • 25% kvarts
  • 10% plagioklas

På nordsiden findes årer af kvarts og alkalifeltspat.

Kullemanden

Skallerød Smørsten vender sig ved lugten af nybagt brød eller nykærnet smør. Den er kastet mod Nødebo Kirke af Kullemanden ifølge det ene sagn eller af en heks fra Hillerød ifølge et andet. Egelundstenen i Stenholt Indelukke skulle tilhøre samme historie.


 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Feltbeskrivelse: Thomas Find Kokfelt, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Groth, L. (2013): Store sten i Danmark. Forlaget Meloni, 1. udgave, 1. oplag. Fokus-serien. 32 sider.

Naturstyrelsen (2008): Gribskov – Nødebo, Vandretursfolder 79

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein nr. 64.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 47.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 44-45.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 120.

Sarauw, G.F.L. (1912): Vore store sten (vandreblokke), deres registrering og fredning. Medd. Dansk Geologisk Foren. 4, side 111-112.

Skallerød Smørsten består af mellemkornet granit

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Skallerød Smørsten

Stenen er 4,2 m lang, op til 2 m bred og 1,3 m høj i nordenden, der er det højeste punkt. Omkredsen er målt til 10,5 m langs terrænoverfladen.

Navnet kommer måske af, at nogen har ofret brød og smør til stenen i gammel tid. Kæmpestenens form gør det nemt at efterlade ofre.

Besøg Skallerød Smørsten

Skallerød Smørsten kan findes i Gribskov, Nødebo Sogn i Hillerød Kommune. Gribskov er statsskov og hører under Naturstyrelsen Nordsjælland. I offentligt ejede skove må du færdes overalt til fods hele døgnet. På cykel dog kun på skovveje og stier. Læs mere om adgang til offentlige skove her.

Skallerød Smørsten ligger ved Skallerød Smørstenvej i Gribskov 2,5 km gang fra nærmeste P-plads på Kildeportvej. Et træskilt viser ind til stenen, som ligger lidt skjult i en ung bevoksning af eg, birk og rødgran. Stenen findes lettest med vandretursfolder 79: Gribskov – Nødebo i hånden.

Er du først på gåtur i Gribskov, så fortsæt endelig til Smørstenen 2,5 km længere mod nord ad skovstier.