Rødjyde

Rødjyde er ikke bare rød. Den ligger højrød, knaldrød eller skrigrød på stranden i kontrast til det hvide strandsand og det blå havvand ved Dalby Bugt på Hindsholm. På landsiden findes et 10 cm stort hul. Måske af den grund siger man, at de små børn kommer fra den.

Rødjyde består af centimeter store stærkt røde eller rødbrune kalifeldspatkrystaller, hvorom der findes grå kvarts i millimeterstørrelse. Man aner en svag lagdeling, hvilket gør det svært at afgøre om der er tale om gnejs eller granit. Den iøjnefaldende røde farve indsnævrer mulige granitfelter, hvorfra Rødjyde kunne komme fra. Dalagranitterne har højrød kalifeldspat, ligesom rapakivi og granit fra Ålandsøerne hovedsagelig er røde. Bjergarten, som Rødjyde består af, minder om Haga-granit fra Ålands hovedø. Hindsholm og især Fyns Hoved er kendt for sine mange strandsten af Rød Østersøkvartsporfyr, hvis kildeområde findes under Østersøen syd for Ålandsøerne. Det er derfor meget muligt, at de to røde bjergarter har gjort hinanden selskab på en rejse fra østersøegnene til Nordfyn under det Ungbaltiske Isfremstød.