Orestenen

Orestenen er en rigtig rutsjesten: Den har en 2,6 meter lodret front og jævnt faldende til knap en meter på bagsiden. Hele stenen ligger frit blottet med meget lidt volumen under terrænoverfladen.
Tybjerggaards ejere helt tilbage fra 1291 (det var i Middelalderen!) til i dag står mejslet i den lodrette front.

Orestenen består af homogen rødlig mellemkornet granit, der hovedsagelig får sin farve fra rød kalifeldspat. Desuden hvid plagioklas og blanke kvartskorn. Sorte mineraler findes samlet i runde cm store pletter.
Stenen ligger i en lille erosionsdal, der leder et vandløb gennem et kuperet morænelandskab.