Odssten

Odssten kaldes også Oddestenen, da den ligger yderst på en odde ud i Roskilde Fjord med smuk udsigt til Eskilsø på den anden side af vandet. Odssten består af gnejs med ærtestore granater. Den har en fure – ifølge sagnet efter det hårbånd en troldkvinde brugte, da hun kastede stenen efter Gundsømagle Kirke.

På afstand ligner Odssten et skiveskåret brød, hvor brødskiverne står en smule skråt. Stenen består af gnejs, hvor lagdeling og opløsning af forvitrbare mineraler giver det skiveskårne udseende. Når du kommer tæt på, kan du se de vekslende lyse og mørke bånd. I det stribede mønster ses flere steder et afrundet rødt mineral. Det røde mineral kaldes granat, hvoraf de største i Odssten er omkring een cm i diameter. Den nærliggende Bolundsten er også en granatførende gnejs, men her er granaterne flere cm store. Foliationen - altså at mineralerne orienterer sig parallelt og i bånd – skyldes trykpåvirkning dybt i jordskorpe. Granat dannes ved omkrystallisation og vokser atom for atom, når mineralerne tilpasser sig et højt tryk.

Odssten er vasket fri af moræneaflejringer ligesom alle de andre store og små sten på denne kyststrækning. Stenene danner tilsammen et rev, der strækker sig ud i vandet i retning af Eskilsø. Stenene blev sammen med ler, silt og sand aflejret som moræneaflejringer af indlandsisen under sidste istid.

En stor del af det svenske grundfjeld består at gnejs. Nærmere kommer vi ikke Odsstens oprindelse.