Myrestenen

Myrestenen

Myrestenen ligger femkantet og flad mellem to moser under bøg og gran på en smuk vandrerute i statsskoven Ganløse Eged i Nordsjælland, hvor du også kan finde en rokkesten. Myrestenen består af stribet og foldet gnejs.

Myrestenen er en tydeligt stribet og foldet grå gnejs. Gnejs betegner en bjergart omdannet og foldet under stort tryk dybt i jordskorpen. På oversiden ses en pegmatitisk åre af centimeterstore blågrå og blegt rosa feldspatkrystaller. Stenen stammer sandsynligvis fra Sydsverige, hvor gnejs er den mest udbredte grundfjeldsbjergart.

Ganløse Eged ligger i et småkuperet dødislandskab med mange bakker og tørvelavninger. Langs skovens nordside findes en tunneldal med Bastrup Sø og Buresø og Ganløse Ås, som tilsammen er nationalt geologisk interesseområde.

Stenens navn

Stenens navn hentyder sandsynligvis til moserne, idet myr betyder mose på gammelnordisk sprog. Måske den engang har heddet Stenen ved myren eller Stenen mellem myrerne.

Stenens størrelse

Myrestenen måler 6 x 5 x 2 m i ydre mål. Den er 17 m i omkreds og 1,5 m høj over terræn på højeste sted, og omkring 1 m høj i øvrigt.

Skåltegn på Myrestenen

Foto: Henrik J. Granat

Kulturspor

Skåltegn er flade fordybninger 3-5 cm i diameter. De findes på flere af Danmarks største sten og på klippeflader på Bornholm. På Myrestenen ses mindst 9 skåltegn på oversiden. Skåltegn optræder ofte sammen med andre helleristninger og menes at stamme fra yngre stenalder og bronzealder.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005.

Naturstyrelsen (2014): Vandretursfolder, Skovene ved Buresø

Gravesen, P. (2017): Geologisk Set, Sjælland og Øerne, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Lokalitet 148 Farum Naturpark, side 275-276.

Groth, L. (2013): Store sten i Danmark. Forlaget Meloni, 1. udgave, 1. oplag. Fokus-serien. 32 sider.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 21.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 50.

Nielsen, A.V. (1991): Store sten i Danmark. DGU-information 1991/2, side 1-3.Hansen, S. (1945): Exkursion til Egnen mellem Lillerød og Veksø (Nordsjælland), 4. August 1945. Medd. Fra Dansk Geol. Forening, Bd. 10, side 632.

Hansen, S. (1940): Exkursion til Egnen mellem Stenløse og Farum, 16. Juni 1940. Medd. Fra Dansk Geol. Forening, Bd. 9, side 664.

DGF (1927): Exkursion til Lynge-Viksø, 13. November 1927. Medd. Fra Dansk Geol. Forening, Bd. 7, side 177.

Milthers, V. (1935): Nordøstsjællands Geologi, Anden omarbejdede Udgave. DGU V. Række, Nr. 3, side 94-95.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Myrestenen

Få hundrede meter fra Myrestenen mod øst ligger en stendysse på en bakketop. Dækstenen kan øjensynlig rokke, men der skal vist lægges kræfter i.

Besøg Myrestenen

Myrestenen ligger i Ganløse Eged, Ganløse Sogn i Egedal Kommune. Ganløse Eged er statsskov og hører under Naturstyrelsen Hovedstaden. I offentligt ejede skove må du færdes overalt til fods hele døgnet. På cykel dog kun på skovveje og stier. Læs om reglerne i offentlige skove.

Skoven Ganløse Eged ligger mellem Ganløse og Lynge i Nordsjælland. På Lyngevej, der forbinder de to byer, ligger en offentlig P-plads for skovgæster. Ved P-pladsen står en informationstavle med et kort. På kortet ses en anbefalet rute, der går forbi flere af skovens seværdigheder – herunder Myrestenen. Myrestenen ligger tæt ved Myrestensvej. Vandretursfolderen 'Skovene ved Buresø' viser vej.

I bogen Geologisk Set, Sjælland og Øerne beskrives ligeledes en vandrerute, der passerer skovens geologisk interessante lokaliteter – herunder Myrestenen.

Den nationale cykelrute 2 fra Hanstholm til København går gennem Ganløse Eged.