Musestenen

Musestenen er rund og glat og ligner en mus med ører og mund set fra en bestemt vinkel. Kun halen mangler! Den er kun delvist overgroet af laver og er derfor en god sten til at se karakteristisk granit.
I dag ligger Musestenen på stranden, men under isvinteren 1892/93 skruede havis den i vejret, så den omtrent hang i toppen af et bøgetræ.

Rød og grå mellemkornet granit. Der er muligvis tale om en Småland-Granit. En flad sten i vandet er muligvis et afskallet stykke.