Lereltestenen

Lereltestenen ligger smukt under bøgetræer i statsskoven Tokkekøb Hegn. Den er næsten frigravet og er et af de bedste steder at se granit med store og let genkendelige krystaller af kalifeldspat, plagioklas og kvarts. Nyd synet af de store mineralkrystaller sammen med en medbragt madpakke siddende på stenen med benene daskende ud over kanten.

Lereltestenen består af grovkornet granit, hvor kalifeldspatten springer i øjnene som centimeter store blegt røde korn. De store kalifeldspatkrystaller optræder med hvide striber. Dette kaldes perthitstribning, og den hvide farve skyldes mineralet albit. Kalifeldspatkrystallerne er ofte aflange og er ligesom todelte langs en næsten ret linje. Fænomenet kaldes karlsbadtvillinger og skyldes, at krystallen er vokset symmetrisk ud fra et spejlplan. De store kalifeldspatkrystaller hviler i en matrix af hvid plagioklas, kvartskorn og sorte mineraler, der oftest er sort blød glimmer kaldet biotit.

  • 45% kalifeldspatkorn op til 5 cm store
  • 25% 2-3 mm hvide plagioklas
  • 20% 2-3 mm hvide kvartskorn
  • 10% mørke mineraler

Lereltestenen under istiden

Megakryster af perthitisk kalifeldspat i en grovkornet granitisk matrix er karakteristisk for bjergarterne i et granitkompleks i Blekinge i Sydsverige. Lereltestenen består højst sandsynligt af Karlshamn-granit. Det passer fint med indlandsisens flydelinjer under sidste isfremstød over Nordsjælland, der netop passerer Blekinge på sin vej til Nordsjælland. Isfremstødet kaldes Bælthavfremstødet og skete for 18.000 til 17.000 år siden.