Kæmpesten Stenø

Kæmpesten Stenø

Stor som et langbord ligger Sjællands længste sten på Stenø i Roskilde Fjord. Stenø bærer sit navn med rette. Overalt på den øde ø ligger sten i alle størrelser, og den største måler næsten 7 meter på den lange led. Det gør den flade ovale sten til Sjællands længste. Du skal kun vade knap 100 meter i ankeldybt vand for at besøge den øde ø. Den aflange kæmpesten egner sig fortrinligt til langbord, hvorpå der er plads til hele familien og opdækning med madkurv og dug.

Stenøs kæmpesten består af lys grå gnejs med mørke striber. De mørke striber får deres farve fra glimmermineralet biotit. De lyse årer består af kvarts og feldspat. Samlet set kaldes bjergarten en migmatitisk gnejs. Gnejs fordi stenen viser udpræget foliation, altså stribning hvor mineralerne er blevet ensrettet under indflydelse af højt tryk. Migmatitisk fordi gnejsen er sammensat af flere bjergarter. Migmatitisk gnejs kaldes også åregnejs.
De lyse årer er opstået under delvis opsmeltning af gnejsen. Dybt i jordskorpen blev temperaturen på et tidspunkt akkurat så høj, at kvarts og feldspat smeltede og krystalliserede igen i centimeter brede årer.

Kæmpesten fra Sverige

Indlandsisen flyttede ler, sand, grus, sten og kæmpesten til Danmark. Bølger og strøm i Roskilde Fjord eroderede i morænebakkerne og skyllede ler og sand væk, men efterlod Stenøs sten ved foden af kystskrænten.
Roskilde Fjords to andre kæmpesten – Bolundstenen og Odssten – består også af gnejs. Det er nærliggende at tænke, at de stammer fra samme egn i Sverige. Hvorfra i Sverige, indlandsisen hentede dem, er dog sværere at afgøre, da en stor del af det svenske grundfjeld består af gnejs.

Stenens størrelse

6,8 m lang. 4,0 m bred. Højde 1,0 m over terræn. Omkreds i terræn 16 m. Næsten 7 meter lang gør Stenøs kæmpesten til Sjællands længste. Stenen ser ikke ud til at stikke dybere end, hvad du kan se. Beregnes volumen som en omdrejningsellipsoide, fås 14 m3 og antages gnejs at veje 2,7 tons/m3 fås en vægt på knap 40 tons.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Smed, P. (2016): Sten i det danske landskab, 4. udgave, 1. oplag, Højers Forlag, 271 sider. side 116-117.

Naturstyrelsen (2013): Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, Natura 2000-område nr. 136, Habitatområde H120 og H199, Fuglebeskyttelsesområde F105 og F107 . Naturstyrelsen, Miljøministeriet. 66 sider.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpestn Stenø

Stenø ligger næsten under den nye broforbindelse over Roskilde Fjord. Kronprinsesse Marys Bro forventes at stå færdig i slutningen af 2019.

Stenø ligger i Natura 2000 område 136 - Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov og i Fuglebeskyttelsesområde 105 - Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø.

Dele af Stenøens kæmpesten dækkes af olivengrøn og gul lav.

Besøg Kæmpesten Stenø

Kæmpesten Stenø ligger på Stenø, Roskilde Fjord, Gerlev Sogn, Frederikssund Kommune . Stenø ligger i Roskilde Fjord ved Tørslev Hage lige nord for den nye bro over fjorden. Fra Hornsherreds Hovedvej 53 drejes mod Gerlev og videre til Tørslev. Herfra løber Gammel Færgegårdsvej og Svanevænget langs den nyanlagte vej, der leder på den spritnye Kronprinsesse Marys Bro. Ved Svanestien drejes mod nord og hvor Svanestien slår og sving mod vest fortsætter ligeud ad lille trampesti ved gult hus. Stien drejer mod øst og fortsætter mellem tagrørsbræmmen og kystskrænten. Efter ca. 500 meter kan du se både bro og Stenø. Så skal der vades over mudret bundknap 100 meter, før du når den øde mænd stenrige Stenø, hvor Hornsherreds længste sten ligger næste midtpå.
Tørslev Hage og Stenø er kun en mindre afstikker fra naturstien Fjordstien.

Stenø ligger i Natura 2000-område nr. 136, kanil Fuglebeskyttelsesområde 105 - Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø - hører. Mænd til Stenå gælder ingen adgangsforbud i fuglenes yngletid (1. april - 15. juli), som der gør for blot ende 16 andre øer og holme i Roskilde Fjord, da disse er anført af en reservatbekendtgørelse.