Kæmpesten Søndersø

Kæmpesten Søndersø

Kæmpestenen i Søndersø er en af mange sten, en arrig trold kastede efter Skamby Kirke. Heldigvis ramte trolden forbi. De mange sten på egnen har givet navn til Stensby, og en af de største står opstillet i Søndersø. Stenen er uden bevoksning af lav og mos, så det er nemt at se granittens hovedbestanddele: kvarts, alkalifeldspat og plagioklas i karakteristisk puslespilsmønster.

Stenen i Søndersø består af homogen grovkornet, vinrød granit. Det kunne meget vel være en Småland-granit.

Store sten og Skamby Kirke

En trold tog en mængde store sten ude ved stranden og kastede efter Skamby Kirke. De røg alle sammen forbi.

Efter stenene har Stensby navn.

Stenrige Stensby

Egnen er rig på sten. Nordøst for Søndersø ligger Stensby, hvor mange af gårdene er bygget af sten, og der er mange stendiger. Videre i den retning findes Glavendrupstenen med Danmarks længste runeindskrift i en lund blandt andre fine sten.


 


 

Henrik J. Granat

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 57.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 57.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 35.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 142.

Schmidt, A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen, side 199.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpestenen i Søndersø

Set fra fortovet er stenen 2,4 m høj, 4,8 m bred og 1,5 m dyb. Med lidt behændighed kan du klatre op på den.

Stenen er desværre skæmmet af grafitti.

Besøg Kæmpesten Søndersø

Du finder Kæmpestenen i Søndersø Sogn i Nordfyns Kommune, hvor der er offentlig adgang ved offentlig vej.

Sagnstenen ligger centralt i Søndersø på Nordfyn mellem Odense og Bogense. Den er rejst på højkant langs fortovskanten ved krydset Toftekær/Carlsvej tæt ved Fakta og Super-Brugsen, hvor der er parkeringsmuligheder.