Kæmpesten Felsted

Kæmpestenen ved Felsted har egen varedeklaration. Dens geologiske historie står mejslet i granitten, som den store sten består af. Stenen ved Felsted blev flyttet omtrent 10 m i 1935, fordi den lå i vejen for vejbyggeri.

Kæmpestenen i Felsted består af rød granit, og har målene 5 x 2 x 3,5 m. Beregnet som ellipsoide vejer stenen ca. 50 tons.

I stenen findes indhugget et digt af den sønderjyske forfatter Marcus Lauesen (1907-1975). Det fylder det meste af stenens flade side, der har front mod vejen. Digtet fortæller stenens geologiske historie:

Isbræen sled mig af nordfjeldets tinde
Vikled mig ind i sit hvide klæde
Slæbte mig langt på sin stærke slæde.
Og lagde mig her som et navnløst minde
om lunet som skabte af hav ler og grus,
den gode ager til Danmarks hus.