Grydestenen

Grydestenen er nærmest en stenruin bestående af to store blokke med tre mindre blokke imellem og plads til en stor syrenbusk. Blokkene har antageligvis udgjort én samlet kæmpesten. Dermed er det Nordfyns største vandreblok, og den har været imponerende stor før den flækkede af uvis grund. Grydestenen er nem at besøge lige ved landevejen.

Grydestenen består af grå glimmerrig gnejs. Set fra vejen anes en svag buet foliation og revner, der følger foliationen.

Grydestenens rejse

Folk på egnen mener at vide, at stenen kom sejlende hertil med isen fra Norge. En oprindelse i Sverige er nok mere sandsynlig, idet det svenske grundfjeld for en stor del består af gnejs. Ved undersøgelser af markstensbunker på egnen er der kun fundet sten fra Sverige og Ålandsøerne. Da stenen ligger i overfladen er seneste isfremstød over Fyn et godt bud på den isstrøm, stenen kom ”sejlende” hertil med. Det Ungbaltiske isfremstød for 19.000 – 18.000 år siden kom netop fra Østersølavningen og Sydsverige og nåede frem til Østjylland.