Gråstenen

Gråstenen

“We're badly bruised but we're not broken” synger Carpark North i duet med Stine Bramsen i hittet fra 2013. Det samme kan man sige om Gråstenen. Hele vestsiden er sprængt af. Den er forberedt til yderligere sprængning med flere borede huller. To rækker formodede kilehuller ses på østsiden. Men trods forsøgene på at knække kæmpen er Gråstenens fremtoning stadig imponerende.
Kæmpestenen består af bjergarten larvikit, og nogle mener, den markerer Himmerlands geografiske midtpunkt.

Geologi

Gråstenen kom med Nordøstisen, der flød hen over Oslo-området og Larvik på sin vej til Vendsyssel og Himmerland.

Gråstenen består hovedsagelig af grå feldspat. Feldspatkornene er 1 til 2 cm store. Stenen betegnes dermed som grovkornet. Mellem feldspatkornene sidder sorte mineralhobe, der er 2 til 5 mm store. De består af biotit eller hornblende. Kvarts ser du intet af. Bjergarten kaldes larvikit, fordi den findes som fast fjeld ved Larvik syd for Oslo. Larvikit, det være sig lys som mørk, klassificeres i den nyeste litteratur som bjergarten monzonit i den overordnede klassifikation af magmatiske bjergarter.

Dynen i Frederikshavn, Nøvlingstenen syd for Aalborg og Mørupstenen ved Herning består alle af larvikit.

Larvikit og den velkendte rhombeporfyr er en slags bjergarternes bror og søster, da de er født i maven på samme vulkan. Vulkanerne omkring Larvik var aktive i den geologiske tidsperiode Perm, der varede fra 290 til 250 millioner år siden. Nordøstisen bragte sten – heriblandt sten af larvikit og rhombeporfyr – fra Oslo-området til Danmark for 23.000 til 20.000 år siden i slutningen af Weichsel-istiden.

Foto: Henrik J. Granat

Sagn

Om 'Sten' på Kirketange syd for Aarestrup i Hornum Herred, Aarestrup Sogn, fortælles, at en kæmpe har stået på 'Rævild kåld' og ville slå Aarestrup Kirke ned, mens folkene var i kirken. Kæmpen antages at have haft stærke fingre, for der er mærker af dem i stenen.

I en anden udgave fortælles, at stenen er kastet af kæmpen Benjamin i Fogbakken syd for skoven efter Aarestrup Kirke, og at mærker efter hans fem kæmpefingre kan ses i stenen.

Stenens navn

I Schmidts bog 'Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen' fra 1932 findes 'Gråstenen' i heden mellem Sønderup og Hornum trekvart mil fra Øster Hornum Kirke i Hornum Herred, Hornum Sogn.

Stenen beskrevet derefter i samme bog kaldes blot 'Sten', men den ligger på Kirketange syd for Aarestrup i Hornum Herred, Aarestrup Sogn. Dens stedangivelse og beskrivelse passer med vor tids 'Gråstenen'.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.:  www.skan-kristalin.de -Norwegen – Gesteinsliste - Larvikit

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 24.

Houmark-Nielsen, M. (2012): Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af det danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten. Geologisk Tidsskrift 2012, side 1–13.

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 24.

Børresen, A.K. og Heldal, T. (2009): Larvikitt, Unik, vakker og eksklusiv, Norges nasjonalstein. Geopublishing AS, Norsk Geologisk Forening. 152 sider. Side 20-39.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 41.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 273 sider plus kort. Side 184.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 243.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Gråstenen

Gråstenen måler 5,3 m på den ene led og 4,3 m på den anden. Den er 1,1 m høj. Omkredsen er næsten 14 meter målt i terrænhøjde. Tilbage fra slutningen af 1800-tallet går historien, at: ”De har været 18 Alen nede ved Siden af den, og er endda ikke kommet til Bund”. 18 alen svarer til cirka til 11 m. At Gråstenen skulle være 12 meter høj, er nok alligevel usandsynligt.

Gråstenen er temmelig ramponeret. Hele vestsiden og dele af oversiden er sprængt af. Den er forberedt til yderligere sprængning med flere borede huller. To rækker af, hvad der ligner kilehuller, ses på østsiden. Den ene række fremstår meget tydeligere end den anden.

Besøg Gråstenen

Gråstenen ligger i Aarestrup Sogn, Rebild Kommune. Gråstenen ligger på privat dyrket mark 100 m fra offentlig sti i Himmerlandsbyen. Du må spørge markens ejer om lov, hvis du vil gå over marken for at komme helt hen til kæmpestenen i Himmerlands centrum.

Gråstenen ligger på dyrket mark syd for Aarestrup mellem Haverslev og Støvring lidt øst for Nordjyske Motorvej. Fra Haverslevvej syd for Aarestrup svinges ind til Himmerlandsbyen, hvor der findes en lille P-plads for besøgende. På Himmerlandsbyens stier er der offentlig adgang, og du må finde vej gennem landsbyen til dens grænse mod marken i øst. Herfra er der udsigt over dyrket mark, hvor du kan se Gråstenen 100 m inde i østlig retning, så længe afgrøden er lav.

Marken, hvor Gråstenen ligger, strækker sig sydover fra ejendommen Stensgård på Skråvejen i Haverslev. Fra Skråvejen er der en 300 meters gåtur gennem marken. I begge tilfælde: Vil du helt hen til kæmpestenen, må du først spørge ejeren af marken om lov.