Galgebakkestenen

Aplit, diorit, granit! Den store sten på Galgebakken er en spraglet en af slagsen og en af de bedste sten at se, hvor grundfjeld består af flere forskellige bjergarter. Galgebakkestenen består hovedsagelig af granit, men i granitten ses både ældre bjergarter indlejret som rosiner i en bolledej, og yngre bjergarter. De danner forskellige slags årer, som udfyldte sprækker, mens granitten efter sin fødsel langsomt blev afkølet.
Kæmpestenen lå i vejen for byggeriet af boligkvarteret Galgebakken. Men i stedet for at blive sprængt, blev den flyttet i 1972 og står nu som vartegn for det lille boligområde for enden af supercykelsti nummer 99 fra Vesterbro til Albertslund.

Det meste af Galgebakkestenen består af mellemkornet til grovkornet granit. I granitten findes indeslutninger af ældre bjergarter og årer af yngre bjergarter, ligesom granitten skæres af tynde bevægelseszoner og små forsætninger. Til de ældre indeslutninger hører bjergarten gabbro. Sådanne indeslutninger kaldes også inklusioner eller xenolither. Gabbro er nærmest sort, og du kan se et knytnæve stort eksempel på stenens stejle østside. Der ses flere mindre stumper rundt omkring. Det meterstore grå felt på stenens sydside er også en indeslutning. Den består af den finkornede bjergart diorit. Både granit og diorit gennemskæres af centimeter-brede årer af en rødbrun, meget finkornet bjergart. Mineralsammensætningen er granitisk og årerne kaldes aplit.

En smeltet stenmasse

Granitten størknede fra smeltet stenmasse (magma) i et magmakammer dybt i maven på en bjergkæde under dannelse. Det flydende magma trængte op gennem jordskorpen og tog undervejs stumper med af det omkringliggende grundfjeld. På den måde kom gabbro og diorit til at ligge i granitten som rosiner i en bolledej. Da granitten næsten var størknet opstod sprækker, hvori den finkornede aplit trængte ind. Aplit repræsenterede de sidste rester af den smeltede stenmasse i magmakammeret.

Granitlegemet har indgået i en nydannet bjergkæde. Man kan gætte på, at bjergkæden er mellem halvanden og to milliarder år gammel og lå i Sydsverige, på samme måde som Andesbjergene danner rygrad i Sydamerika i dag.