Djævlestenen Egebæksvang

Stenen er regulært rhombeformet med flad overside, der på højeste sted hæver sig omtrent en meter over skovbunden. Bjergarten er en syenitisk gnejs. Men hvorfor, det er en Djævlesten, vides ikke.

Djævlestenen består af mellemkornet syenitisk gnejs med denne omtrentlige mineralfordeling:

  • 60% kødfarvet kalifeldspat
  • 20% hvid plagioklas (albit)
  • Mindre end 15% kvarts
  • Omkring 5% mørke mineraler

Til de de mørke mineraler hører imbrikerede pladeformede biotitkorn. Mineralsammensætningen med et ringe kvartsindhold betyder, at bjergarten betegnes felsisk og kaldes syenitisk. Gnejs er en metamorf bjergart, der har fået sit lagdelte og stribede udseende under indflydelse af højt tryk.