Dammestenen

Dette er Danmarks største kendte sten. Den vejer anslået 1000 ton. Den er så stor, at kong Christian den VIII lod den udgrave på den nordøstlige side, angiveligt for at afklare, om der var tale om faststående grundfjeld. På trods for sin størrelse skulle Dammestenen ifølge sagnet være kastet af en dame fra Langeland. Det betvivles dog i andre sagn, der mener, at den voksede efter landingen, når stenen lugtede nybagt brød.


Dammestenens geologiske rejse

Dammestenens geologiske historie begynder dybt i jordskorpen, hvor en lys rødliggrå mellemkornet granit udkrystalliserede fra en smeltet stenmasse i et magmakammer. Granitten, der blev en del af det svenske grundfjeld, sprækkede senere op, og ind i sprækkerne trængte en mørk lava, der blev til mørkegrå finkornede diabasgange.

Nedslidning af bjergkæden over milliarder af år bragte granitten op til overfladen, og her blev Dammestenen sammen med andre vandreblokke vristet fri fra grundfjeldet af indlandsisen og transporteret fra Sverige til Danmark. Under transporten bliver den skuret og afrundet. Ved Hesselager ramte kæmpestenen underlaget og frøs fast. Indlandsisen fortsatte henover, og andre indefrosne sten, sand og grus sleb den sydøst vendte stødside glat og lavede skurestriber, der viser, at isbevægelsen var fra sydøst mod nordvest.

På nordvest siden ses en plukkeside, hvor isen har plukket og trukket stumper af stenen. Dammestenen er sandsynligvis samlet op og bragt til Østfyn af Det Ungbaltiske Isfremstød eller Bælthavfremstødet, der begge kom fra Østersø egnene og Sydsverige, der af samme grund er det mest oplagte sted at lede efter vandreblokkens oprindelsessted. Det Ungbaltiske Isfremstød fortsatte hen over Fyn til den Østjyske Israndslinje for 19 til 18 tusind år siden.