Boelsstenen

Boelsstenen ligger på lavt vand nord for Randers Fjords udmunding i Kattegat. Den er rund og flad og har plads til en hel sælfamilie.

Boelsstenen består af grovkornet granit. Havet har vasket den fri af en morænebakke fra istiden sammen med en stribe andre meter store sten, der bryder havoverfladen på det lave vand udfor Sødringholm Skov. Bølger har høvlet bakken ned og havstrømme har ført ler, sand og grus andre steder hen. Resultatet kaldes et abrasionsflak. De største sten har givetvis stadig fodfæste i de moræneaflejringer, de er aflejret sammen med, og som nu dækkes af et tyndt lag havaflejret sand.