Geoviden - geologi og geografi

Geoviden er et populærvidenskabeligt blad, der formidler forskningsbaseret viden om Jordens og livets udvikling, samt menneskets udnyttelse af planetens ressourcer. Emnerne spænder derfor vidt. Læs med om forskningen i alt fra bæredygtig udnyttelse af sjældne mineraler og Indlandsisens tilstand til livets udvikling, grundvandets kredsløb og meget mere.

Geoviden blev relanceret i 2019 og sigter nu mod at fungere som supplement til undervisning i gymnasierne. Bladet og det tilhørende materiale vil især kunne anvendes i geovidenskabelige fag, men også fag som samfundsfag, fysik og biologi kan have gavn af det.  

Bladet er temabaseret og giver et varieret indblik i hvert emne. I et nummer om geotermi kan man for eksempel både læse om, hvordan hverdagen er for forskere, som arbejder med geotermi, men også energiformens samfundsmæssige potentiale. Dertil kommer flere små og store nedslag i både grundlæggende geologiske principper og tekniske detaljer. Alt sammen rigt illustreret med billeder og figurer.

Ekstra materiale online

Alle numre af Geoviden ligger frit tilgængelige på Geocenter Danmarks hjemmeside. Her kan du både læse bladet i sin fulde længde, men også downloade de enkelte artikler og illustrationer som pdf'er til brug i undervisningen. Derudover ligger der film, animationer og ekstra materiale til hvert blad til de ekstra interesserede.  

Geoviden udgives af Geocenter Danmark og udkommer fire gange om året. Alle kan abonnere på bladet, og det er gratis. Skal man kun bruge et enkelt nummer, kan man også få det tilsendt.