Geoviden - geologi og geografi

Geoviden er et populærvidenskabeligt blad, der henvender sig til dig, der underviser i geologi og geografi, og til dig, der på anden måde er interesseret i naturen og menneskers udnyttelse af Jorden.

Bladet behandler et tema for hver udgave, som kan være alt fra gletsjerovervågning til grundvandskortlægning og meget andet. Geoviden er altid rigt illustreret med billeder og figurer, og det udkommer tre til fire gange om året.

Alle numre af Geoviden ligger frit tilgængelige på Geocenter Danmarks hjemmeside. Her kan du både læse bladet i sin fulde længde, men også downloade de enkelte artikler og illustrationer som pdf'er. Derudover ligger der film og ekstra materiale om bladets emne, til hvis man har lyst til at vide mere. Herfra kan du også abonnere på den trykte udgave af bladet eller bestille tidligere udgaver.

Geoviden udgives af Geocenter Danmark.

Se alle numre af Geoviden - Geologi og Geografi