GeoScience - en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet

Inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet

GeoScience er en fællesudgivelse fra Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet, der alle er parter i Geocenter Danmark og er skrevet af forskere tilknyttet de tre institutioner. Bogen kan frit downloades i pdf-format.

Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de giver en introduktion til centrale temaer inden for geologi, naturgeografi, kulturgeografi og biologi både i Danmark og i resten af verden. GeoScience kan også bruges som oplæg til diskussion af vigtige emner som for eksempel vores beredskab i forhold til naturkatastrofer, forvaltning af naturressourcer samt menneskets ansvar i forhold til klimaforandringer, også i det langsigtede perspektiv.

Flere af kapitlerne er opdateringer af tekster, der tidligere har været bragt i bladene "Geoviden" og "Geologisk Nyt", og herfra kan der hentes masser af materiale til at supplere GeoScience i undervisningssammenhæng.