GEUS' data og kort

Hos GEUS arbejder vi med mange geologiske felter - fra grundvand, Indlandsisen og fortidens klima til mineralske råstoffer, CO2-lagring og meget andet.

Her kan du få et overblik over de tilgængelige data og kort. 

God fornøjelse! 

Arkivets skatte i HD-format

Er du nysgerrig på, hvordan livet var som geolog, inden man kunne få hjælp af nutidens smarte digitale værktøjer?

Så kan du se denne film, der tager dig med på en rejse gennem vores arkiv med feltarbejde, forskning og fantastiske outfits fra 1970'erne og 1980'erne. 

Portaler

Her kan du se en oversigt over de forskellige portaler og interaktive kort, du kan besøge hos GEUS. I de interaktive kort kan du trykke forskellige værktøjer samt kortlag til og fra. Dette gøres via menuen i venstre side af kortet, hvor du også kan læse mere om kortet.

Danske kort

En samling af de væsentligste af GEUS' kort over Danmark. Her kan du bl.a. finde jordartskort, havbundssedimenter, kort over Den Danske Centralgrav og meget mere. Se kortet her.

Jupiter

Jupiter er Danmarks nationale boringsdatabase for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Du kan downloade borerapporter med diverse data. Læs mere om Jupiter her.

Grønlandsportalen

Portalen indeholder information om mineralske ressourcer i Grønland, og der er adgang til data, rapporter, kort og videnskabelig information om Grønlands geologi. 

GERDA

Her finder du overfladenære geofysiske data i hele landet. Data omfatter bl.a. geoelektriske og elektromagnetiske data, seismiske data, Skytem-data og borehulslogs.

Marta

Her finder du data fra råstofundersøgelser lavet i danske farvande siden 1980. Data omfatter seismiske sejllinjer, akustiske data, informationer om boringer etc.

Olie- og gasdata Danmark

Her finder du oplysninger om boringer og geofysiske undersøgelser, der er indsamlet gennem efterforskning af olie og gas, samt anden anvendelse af undergrunden.

Dyb geotermi portal

Her finder du en række 3D dybdekort over de geotermiske reservoirer og tematiske kort, som viser geologiske parametre af betydning for de geotermiske produktionsegenskaber. 

Vurdering af jordens varmeledningsevne

Her finder du data fra jordvarmeboringer med viden om jordlagenes varmeledningsevne, som er vigtig ved planlægning af jordvarmeanlæg og overfladenær geologisk varmelagring.

Olie- og gasdata Grønland

Her finder du oplysninger om boringer og geofysiske undersøgelser, der er indsamlet gennem efterforskning af olie og gas, samt videnskabelige undersøgelser i Grønland.

Varmelagringskort og -data

Her finder du data og kort som giver relevante oplysninger om undergrunden i forbindelse med varmelagring af overskudsenergi.

Her kan du se et overblik over vores interaktive kort, der handler om grundvand og drikkevand. Du kan også læse mere om, hvordan vi overvåger grundvandets kvalitet og forsker i drikkevand og sundhed. I de fleste kort kan du i venstre side finde en forklaring af, hvad kortet beskriver, og klikke forskellige lag samt værktøjer til og fra.

 

Kort over kemiske grundvandsanalyser

Find grundvandsmålinger fra kommuners indberetning. Du kan enten søge på forskellige stofgrupper som f.eks. organisk mikroforurening og pesticider, eller på enkeltstoffer som f.eks. nikkel og kobber. Kortet kan ikke bruges til at vurdere drikkevandskvaliteten. Der skal du kontakte dit vandværk.

Drikkevandets hårdhed

Her kan du finde oplysning om drikkevandets gennemsnitlige hårdhed i din kommune. Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder bl.a. noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. Kontakt altid dit vandværk for de mest aktuelle og præcise tal.

Grundvandsrapporter

Her har du adgang til knap 8000 grundvandsrapporter, som er georefererede og omhandler emner som f.eks. grundvandskortlægning, sløjfning af vandboringer, kildepladsundersøgelser, vandindvinding, sårbarhedskortlægning, geofysiske undersøgelser og indsatsplaner. Søg efter grundvandsrapporter via formular.

Modeldatabasen

Få adgang til digitale geologiske-, hydrostratigrafiske- og numeriske grundvandsmodeller. Et eksempel på data, som er tilgængelige her, er en 3D-geologisk model af de tykke sandlag fra Miocæntiden, som findes under store dele af Jylland, og som indeholder store mængder drikkevand af god kvalitet.

Nitrat i grundvandet

Find et kort over historiske nitratfund over 2 mg/liter i grundvandet. Kortet består af to temaer. Et summeret kort, der formidler mængderne af fund over 2 mg/liter i områder, der måler fem gange fem kilometer, samt et detaljeret kort, som viser hvert enkelt fund i de respektive boringer. Kortet viser mange type boringer og kan derfor ikke anvendes til at vurdere drikkevandets kvalitet.

Download af kort og data

Danske kort

Her kan du downloade kort over Danmarks geologi, jordarter, geomorfologi og meget andet. Alle kort er til gratis download gennem vores webshop.

Frisbee

I olie- og gas webshoppen Frisbee finder du data fra olie- og gasefterforskningen i Danmark. Her finder du både gratis data og betalingsdata.

Grønlandsportalen

Download kort og data over Grønlands geologi. På portalen finder du gratis data, du kan downloade gennem vores webshop.

Andet der kunne interessere dig

Trykte kort over Danmark

Her kan du en oversigt over og priser på vores trykte kort over Danmark, som findes i PDF-format eller TIFF-format. På siden kan du også få adgang til vores digitale kort og webshop, hvor endnu flere spændende kort ligger klar til dig.

Plakater

Hos GEUS producerer vi plakater med motiver som gletchere, isfjorde og den dynamiske jord. Du kan finde plakaterne via de direkte links nedenfor:

Plakat: Grønland (Ilulissat isfjord)

Plakat: Den dynamiske jord

Bøger

Her kan du finde en liste over de bøger, vi sælger i GEUS. Vi har både danske bøger og internationale bøger om alt fra mineraler i Grønland og Djurslands geologi til Danmarks jordarter og Færøeres oprindelse. Nogle bøger kan gratis downloades fra vores hjemmeside, mens andre bøger skal bestilles.

Data fra Grønlands Indlandsis

PROMICE finder du data fra målinger af Grønlands Indlandsis omkring afsmeltning, klima, isbeværelse og meget andet.

Isskolen kan du finde information til lærere og elever om isdannelse og isafsmeltning.

På Polar Portalen formidler GEUS, DMI og DTU de seneste observationer om is- og klimaudviklingen i Arktis.

Kæmpesten i Danmark

Her kan se finde en oversigt over Danmarks omkring 125 kæmpesten, der befinder sig i alle kroge af Danmark. Alle kæmpestenene kendetegnes ved, at de måler fire meter eller mere på længste led. Tag familien med på inspirerende ture i naturen og opdag hvilke historier, som Danmarks kæmpesten kan fortælle. 

 

Begravede dale

Her finder du kort over og data om begravede dale i Danmarks undergrund. Dalene er fyldt op med geologiske lag, som indeholder vigtige forekomster af grundvand. Du kan finde geologiske beskrivelser af dalene og downloade rapporter med beskrivelser samt GIS-filer med data om dalene.