Bjergarterne ved Nuuk

Bjergarterne ved Nuuk er nogle af de ældste bjergarter på Jorden, og fedtsten fra de gamle bjergarter kan have særlige kendetegn pga. de blev dannet så tidligt i Jordens historie, hvor Jorden var varmere og magmaer fra kappen ofte havde en lidt anden sammensætning end i dag. Dette har været en af forudsætningerne for at lave et geokemisk fingeraftryksstudie på Nuuks fedtsten, for at kunne karakterisere dem ud fra deres kemiske sammensætning.
 

Glimmerskifer

Anorthosit

Anorthosit
Glimmerskifer

Orthognejs

Orthognejs

Ultramafisk bjergart

Ultramafisk bjergart

Granit

Granit