Kurser og uddannelse i vandressourcer

Vi tilbyder kurser inden for emnet vandressourcer rettet mod folk med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund. Desuden tilbyder vi et internationalt masterprogram i vandressourcer samt klimaændringer og vandressourcer sammen med Københavns Universitet.

Kurser i vandressourcer

Kontakt os, hvis du er interesseret i at styrke dine kompetencer inden for vandressourcer. GEUS tilbyder lejlighedsvis kurser i vandressourcer for folk med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund. Kurserne kan omfatte vandressourceplanlægning, kortlægning af grundvand, planlægning af grundvandsbeskyttelse og overvågning af mængden af grundvand og dets kvalitet, men hvis du har specielle ønsker, så ser vi gerne på dem.

Internationalt masterprogram i vandressourcer

GEUS tilbyder et internationalt masterprogram vandressourcer i samarbejde med Københavns Universitet.

Programmet omfatter kurser inden for hydrologi, hydrogeologi, geofysiske metoder, grundvandskemi, hydrologisk modelberegninger og vandresssourceforvaltning. Undervisningen omfatter læring igennem deltagelse i forskning, da de studerende har mulighed for at deltage i internationale forskningsprojekter.

De studerende vil endvidere få adgang til state-of-the-art laboratorier, feltstationer og modelsoftware.

Kontakt og yderligere oplysninger om internationalt masterprogram i vandressourcer.

Internationalt masterprogram i klimaændringer og vandressourcer

GEUS tilbyder et internationalt masterprogram i klimaændringer og vandressourcer i samarbejde med Københavns Universitet.

Formålet med programmet er at give en introduktion til emnet klimaforandringer og vandressourcer, herunder forståelse, modellering og projicering af hydrologiske processer på oplandsskala.

Programmet omfatter kurser i statistiske analyser af historisk klima og hydrologiske variabler, hydrologiske processer på oplandsskala, principper for klimamodellering og links til hydrologi, fremskrivning af fremtidige hydrologiske forhold og analyse af usikkerhedsfaktorer.

Kontakt og yderligere oplysninger om Internationalt Masterprogram i Klimaændringer og Vandressourcer.

Information om kurser

Torben Sonnenborg

Seniorforsker
Hydrologi
Telefon: 91333635