Læsø - øen med vokseværk

Bogen beskriver Læsøs geologiske udvikling, vegetationshistorien og fortæller historierne om bosættelse og saltproduktion på øen. Bogen består af en sammenfatning og fem kapitler.

Af Jens Morten Hansen

INDHOLD

  • Forord
  • Billeder og ord, indtryk og udtryk
  • Sammenfatning
  • Første kapitel: Læsøs forhistorie
  • Andet kapitel: Læsøs kystudvikling fra 4.900 år før nu til nutiden
  • Tredje kapitel: Læsøs bidrag til forståelsen af vandstanden i verdenshavene og områdets vindmønstre
  • Fjerde kapitel: Læsøs landskabsudvikling og naturlige vegetation
  • Femte kapitel: Strandenes saltforekomster, saltindustri og effekter på samfund og natur