Grundvandet i Danmark

Kort fortalt - Grundvandet i Danmark. Mennesket er en del af naturen - miljøet, som man ofte siger. Vi er afhængige af naturen omkring os, for dels skal vi leve af den, dels skal vi have vores føde og råstoffer fra den. Råstoffer er ikke kun jern- og kobbermalm, grus, ler og mange andre stoffer. Det er også vand. I bogen fortælles om, hvorfra og hvordan vi får vand til vore hjem, til landbruget og til industrien i Danmark.