En verden af mineraler i Grønland

Grønland gemmer en - på verdensplan - enestående rigdom af mineraler. Den giver en komplet oversigt over alle grønlandske mineraler. For mange af mineralerne er der beskrivelse af historie, systematik og findesteder. I en særlig liste omtales de 77 mineraler, som er fundet i Grønland og beskrevet for første gang i verdenshistorien. Let læselige omtaler af 32 udvalgte mineraler viser klart, hvad der har ført til Grønlands unikke placering inden for geologi- og mineralriget, og de grønlandske mineralers økonomiske betydning for nutidens Grønland.

Forfattere: Karsten Secher (GEUS), Ole V. Petersen (Geologisk Museum) og Ole Johnsen (Geologisk Museum).

Bogen viser os ved hjælp af de næsten 200 illustrationer – hvor af mange som helsides fotos – mineralernes mageløse farver og former. Bogen er skrevet af forfattere, der alle har viet det meste af deres professionelle liv til forskellige sider af udforskningen af Grønlands mineraler.

Bogen henvender sig til de, der er interesseret i Grønlands ressourcer, i naturens 'byggesten' og menneskers udnyttelse af Jorden, og der vil være inspiration at hente for de, der underviser i natur, geografi og samfund.

 

Uddybende information

Netop nu står Grønland foran en ny fase af mineraludnyttelse ved minedrift, er derfor det på tide at videregive et indblik i mineralernes uundværlige plads på samfundets dagsorden. Og så er det en fornøjelse at beskue disse naturens forunderlige byggesten, for første gang på dansk i en ny fotoserie af de pragteksemplarer, som Grønlands undergrund kan fremvise. En bog om mineraler med mening!
Den verden af mineraler, som Grønland er midt i, er ikke alene den klassiske samling af kuriøse museumsstykker, men lige så meget den ekspertise og tradition, der er vokset herudaf og som i dag gør os i stand til at tegne det nuancerede og anvendelige billede, som bogen er udtryk for.

Bogen har påtaget sig opgaven at præsentere Grønlands mineralogi for det nysgerrige publikum blandt lægfolk. Og det er et godt gæt, at også professionelle kollegaer vil bruge de friske oplysninger og sammenstillinger om Grønlands mineraler, som faktisk ikke er tilgængelige andre steder. Disse læsere kan så springe over bogens pædagogiske forsøg på at gøre det 'tunge' og stedvis abstrakte naturvidenskabelige stof i mineralogien levende og vedkommende.
Vejen hertil er at fokusere på et udvalg af 32 markante mineraler og mineralgrupper fra Grønland. De udvalgte 32 mineraler er jævnt fordelt i den mineralogiske systematik, og sammen med beskrivelserne af hvert minerals profil, samt et aktuelt tema, skulle alle aspekter af Grønlands mineraler være berørt.