GEUS Map Series

Fortegnelse over udgivelser i Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series.

Geovidenskabelige kort over Danmark, Færøerne og Grønland, inkl. offshore-områder med kortfattede faglige beskrivelser. Nogle af kortene i Geology of Denmark and Greenland Map Series er en del af tidligere kortsæt publiceret af Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU).

GEUS copyright klausulGeological Survey of Denmark and Greenland Map Series er en videnskabelig publikation, som bedømmes sagkyndigt ('peer-reviewed'). Formålet med publikationen er at udbrede information og viden til et internationalt publikum. Derfor er Map Series i dens elektroniske form gratis for privatpersoner og institutioner. Downloadede eksemplarer af tidsskriftet eller artikler fra det må gratis anvendes til forsknings- eller studieformål under forudsætning af korrekt kildeangivelse. Derimod er enhver form for kommerciel brug af Map Series eller artikler fra den ikke tilladt uden redaktørens og udgiverens skriftlige samtykke.

Hovedredaktør

Adam A. Garde
Mail: aag@geus.dk

Videnskabelig redaktør

Peter Gravesen 
Mail: pg@geus.dk