Geology of Greenland Survey Bulletin

Grønlands Geologiske Undersøgelser (GGU) udgav før sammenlægningen Geology of Greenland Survey Bulletin med videnskabelige, internationalt reviewede afhandlinger baseret på forskningsresultater vedrørende Grønland og tilhørende offshore områder samt tilsvarende forhold i det nordatlantiske og arktiske område.

Geology of Greenland Survey Bulletin (starter med nr. 173) er en fortsættelse af Bulletin Grønlands Geologiske Undersøgelse. Bidrag til den tidligere serie Rapport Grønlands Geologiske Undersøgelse indgår også i serien.

Den årlige Review of Greenland activities er en speciel bulletin. Den indeholder oversigtsartikler om de væsentligste aktiviteter, og den er skrevet så også ikke-fagfolk kan få et indtryk af arbejdet på grønlandsområdet. Artiklerne er kvalitetssikret af mindst to referees, som ikke nødvendigvis er eksterne.

Rapport Grønlands Geologiske Undersøgelse og Review of Greenland activities er tilgængelige som pdf-filer i DODEX.

GEUS copyright klausul: Geological of Greenland Survey Bulletin er en videnskabelig publikation, som bedømmes sagkyndigt ('peer-reviewed'). Formålet med publikationen er at udbrede information og viden til et internationalt publikum. Derfor er Bulletin'en i dens elektroniske form gratis for privatpersoner og institutioner. Downloadede eksemplarer af tidsskriftet eller artikler fra det må gratis anvendes til forsknings- eller studieformål under forudsætning af korrekt kildeangivelse. Derimod er enhver form for kommerciel brug af Bulletin'en eller artikler fra den ikke tilladt uden redaktørens og udgiverens skriftlige samtykke.

Geology of Greenland Survey Bulletin (UK)