Geology of Denmark Survey Bulletin

Før sammenlægningen udgav Danmarks Geologiske Undersøgelser (DGU) Geology of Denmark Survey Bulletin indeholdende videnskabelige, internationalt reviewede afhandlinger baseret på forskningsresultater vedrørende Danmark og Færøerne med havområder samt tilsvarende forhold i andre lande.

Geology of Denmark Survey Bulletin (nr. 36 og 37; ophørt) er en fortsættelse af Danmarks Geologiske Undersøgelse Serie A. Bidrag til den tidligere serie Danmarks Geologiske Undersøgelse Serie B indgår også i serien. Find artiklerne fra serie A og serie B i DODEX.

GEUS copyright klausul: Geological of Denmark Survey Bulletin er en videnskabelig publikation, som bedømmes sagkyndigt ('peer-reviewed'). Formålet med publikationen er at udbrede information og viden til et internationalt publikum. Derfor er Bulletin'en i dens elektroniske form gratis for privatpersoner og institutioner. Downloadede eksemplarer af tidsskriftet eller artikler fra det må gratis anvendes til forsknings- eller studieformål under forudsætning af korrekt kildeangivelse. Derimod er enhver form for kommerciel brug af Bulletin'en eller artikler fra den ikke tilladt uden redaktørens og udgiverens skriftlige samtykke.