Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin er et videnskabeligt Open Access tidsskrift, der udgives ca. tre gange om året i identiske elektroniske og trykte versioner.

Den elektroniske version kan frit downloades til videnskabelige formål her fra GEUS' hjemmeside.

Tidsskriftet publicerer større forskningsartikler på engelsk af blivende international værdi med fokus på Grønland, Danmark og nordsøregionerne. Et nummer af tidsskriftet er typisk enten en monografi eller en samling af artikler, der emnemæssigt er beslægtede. Der er mulighed for at underbygge med farveillustrationer i høj kvalitet og evt. tabeller.

Alle artikler bliver eksternt bedømt af mindst to forskere, som typisk ikke er danske. Eksterne forfattere opfordres til at kontakte redaktionen vedr. optagelse af artikler eller samlinger af artikler, som falder inden for den ovenfor beskrevne ramme. Redaktionen og tegnestuen kan yde teknisk assistance efter nærmere aftale. Forfatterne skal ikke betale for at publicere i bulletinen.

GEUS har copyrighten, men giver altid tilladelse til, at forfatterne kan bruge deres artikler eller uddrag af dem i forskningssammenhæng. Tidsskriftet omfatter også en årlig udgivelse af ca. 20 videnskabelige og reviewede artikler på hver fire sider, som dokumenterer De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønlands aktiviteter.

GEUS Bulletin (UK)

Tidligere bulletiner

Serien Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin startede i 2003 og erstattede de to tidligere bulletinserier:

 

Dette værk har licensret under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

GEUS copyright klausulGeological Survey of Denmark and Greenland Bulletin er en videnskabelig publikation, som bedømmes sagkyndigt ('peer-reviewed'). Formålet med publikationen er at udbrede information og viden til et internationalt publikum. Derfor er Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin i dens elektroniske form gratis for privatpersoner og institutioner. Downloadede eksemplarer af tidsskriftet eller artikler fra det må gratis anvendes til forsknings- eller studieformål under forudsætning af korrekt kildeangivelse. Derimod er enhver form for kommerciel brug af Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin eller artikler fra den ikke tilladt uden redaktørens og udgiverens skriftlige samtykke.

Catherine Jex

Chefredaktør
Presse og Kommunikation
Telefon: 91333414

Redaktør

Jon R. Ineson
(primært stratigrafi og sedimentologi)
Mail: ji@geus.dk

Eksterne editorial board medlemmer

  • John Korstgård, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
  • Nicolaj Krogh Larsen, Department of Geoscience, Aarhus University
  • Finn Surlyk, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.