Undergrundsdata fra Grønland

Her finder du oplysninger om boringer og geofysiske undersøgelser, der er indsamlet gennem mange års efterforskning og videnskabelige undersøgelser i Grønland.

Du kan søge oplysninger om boringernes placering, og hvor der er fortaget geofysiske målinger, samt udvalgte metadata.

Det drejer sig om:

  • 2D seismiske surveys
  • 2D seismiske linjer
  • 3D seismiske surveys
  • CSEM linjer

Data kan vises sammen med forskellige baggrundskort og hjælpelag, som f.eks. geologiske kort 1:500 000, kystlinjer og licenser.

Data stammer dels fra de firmaer, der har udført boringerne og seismiske undersøgelser, og dels fra GEUS' egne projekter.

Find undergrundsdata fra Grønland.