Dokumentation

På denne side kan du finde oplysninger om kodelister, fejlmeddelelser, brugerstyring og PCJupiterXL-datamodellen

Kodelister

Her kan du se Jupiter-databasens tabeller og kodelister.
Det er de samme koder, der bruges i Jupiter, PCJupiter og PCJupiterXL. Alle koderne er også med i PCJupiter / PCJupiterXL-delmængder (i tabellerne Code og CodeType).

Liste over sammenhængen mellem Standat-, Stancode-stoffer og deres tilhørende enheder

Fejlmeddelelser

Jupiter giver forskellige fejlmeddelelser, når en læsning eller skrivning ikke lykkes. Se forklaring af fejlbeskeder på siden Fejlmeddelelser.

Vejledning om indberetning af vandforsyningsdata

Se Miljøstyrelsens vejledning i indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata – Jupiter-vejledningen

Brugerstyring

Adgangen til Jupiter styres af Miljøportalens brugerstyring. Brugerne kan få forskellige roller, der giver adgang til opdatering af forskellige områder af databasen. Disse roller tildeles lokalt (f.eks. af kommunens it-ansvarlige).

Læs mere om de forskellige roller på Danmarks Miljøportals hjemmeside.

Datamodel (til Web Services 1.2)

Kontakt

Spørgsmål vedr. den fællesoffentlige Jupiter skal rettes til Danmarks Miljøportal.

For spørgsmål vedr. Jupiterkort, udtræk fra Jupiter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden kan du kontakte os på jupiter@geus.dk.   

Spørgsmål vedr. boringer henvises til borearkivet.