Indberetning af boringer, skemaer og vejledninger

Her finder du oplysninger om, hvordan du indberetter boreoplysninger og sender jordprøver fra boringer til GEUS eller indberetter sløjfning af boringer. Du finder også links til vejledninger i beskrivelse af boreprøver, lokalisering af boringer, indberetning af pejledata og navngivning af dokumenter i indberetningen.

Oplysninger om boringer, fx vandforsynings-, råstof- og jordvarmeboringer, skal indberettes til GEUS ifølge loven. Det drejer sig om indberetning af en række administrative og tekniske boringsoplysninger, oplysning om sløjfning af boringer, samt fremsendelse af jordprøver til GEUS.

Boringerne oprettes i den offentligt tilgængelige boringsdatabase Jupiter ved GEUS efter at fået tildelt et boringsnummer, det såkaldte DGU nummer.

Læs om krav til boringer og brønde.

Læs her om hvordan boringer oprettes på den mest hensigtsmæssige måde.

Vejledninger af relevans for borearbejdet i felten

Indberetning af boringsoplysninger til GEUS

En boring tildeles først et DGU nummer, som rekvireres fra GEUS. Derefter kan brøndborere indberette oplysning om boremetode, gennembrudte jordlag, prøver, pejlinger og pumpninger m.v. Indberetning af boringsoplysningerne sker digitalt til borearkivet i det såkaldte PC Jupiter format.

For registrering af større lokaliseringsrunder og lignende kan det altid anbefales at kontakte borearkivet angående indberetning, inden arbejdet påbegyndes.

Skemaer

Vejledninger

Fremsendelse af jordprøver til GEUS

Brøndborere skal fremsende jordprøver til GEUS Boreprøvelaboratorium for mindst hver femte meter af de gennemborede jordlag, samt mindst én prøve for hvert lag, og de kan samme sted rekvirere nummererede prøveposer.

GEUS Borearkiv
Telefontid
Mandag til fredag kl. 10.00 - 15.00
Telefon91333952