Borearkivet

Borearkivet blev oprettet i forbindelse med Vandforsyningsloven af 1926 og registrerer og opbevarer oplysninger om grundvand og geologi.

Indberetning af boreoplysning og fremsendelse af boreprøver

Oplysninger om boringer, eksempelvis vandforsynings-, råstof- og jordvarmeboringer, skal ifølge loven indberettes til GEUS. Det drejer sig om indberetning af en række administrative og tekniske boringsoplysninger, oplysning om sløjfning af boringer, samt fremsendelse af jordprøver til GEUS.

Læs mere om indberetning af boringer, skemaer og vejledninger.

Boreoplysninger tilgængelige i databasen Jupiter

Oplysninger om boringerne er registreret i den landsdækkende database Jupiter, der indeholder oplysninger om mere end 270.000 overfladenære boringer. Oplysningerne i Jupiter er offentlig tilgængelige og kan søges via Interaktivt kort, Google Earth KML eller Jupiter søgeformular.

I boringsdatabasen Jupiter registrerer borearkivet:

  • Administrative data: borestedsadresse, koordinater og kote, udførelsestidspunkt, matrikel, kommune, rekvirent
  • Tekniske data: borehulsdimensioner, forerørs- og filteroplysninger, forseglinger, gruskastninger
  • Lithologiske data: brøndborers beskrivelse af gennemborede lag
  • Vand: pejlinger, prøvepumpninger, tilbagepejlinger
  • Sløjfninger
  • Lokaliseringer
  • Opdateringer og rettelser

Ud over de boringsdata, som borearkivet registrerer og vedligeholder, indeholder Jupiter en lang række andre data. GEUS boreprøvelaboratorium registrerer årligt beskrivelser af mere end 13.000 jordprøver i Jupiter. Kommunerne vedligeholder data fra over 35.000 vandindvindingsanlæg, og laboratorier indberetter dagligt grund- og drikkevandskemiske analyser fra boringer og anlæg i hele landet.

Data for dybe boringer, samt olie- og gas relaterede data, opbevares i Undergrundsarkivet.