Direktionen

GEUS' direktion varetager den daglige ledelse og repræsenterer institutionen udadtil.

Flemming Larsen

Administrerende direktør

Flemming Getreuer Christiansen

Vicedirektør
Telefon: 20108390

Anne Merete Koefoed

Vicedirektør
Telefon: 20757831

Direktionssekretariatet

Helle Dybdal Skou

Kontorfuldmægtig
Sekretær for Flemming Larsen
Telefon: 91333407

Hanne Biolzi Strandby

Kontorfuldmægtig
Sekretær for Flemming Getreuer Christiansen og Anne Merete Koefoed
Telefon: 91333409

Lisbeth Flindt Jørgensen

Specialkonsulent
Telefon: 91333620

Maya Regel Pundik

Chefkonsulent
Telefon: 91333475

Martin Broe

Specialkonsulent
Telefon: 91333473