Direktionen

GEUS' direktion varetager den daglige ledelse og repræsenterer institutionen udadtil.