Bestyrelsen

GEUS' bestyrelse varetager den overordnede ledelse og fastsætter de generelle retningslinjer for GEUS' organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Herunder indgår de bl.a. resultatkontrakter med ministeren og godkender budgetter. 

Bestyrelsesformand

Minik Thorleif Rosing

Professor
Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Bestyrelsesmedlem

Carl-Emil Larsen

Direktør
Danva

Bestyrelsesmedlem

Jesper Sand Damtoft

Direktør for forskning og udvikling
Aalborg Portland, Cementir Holding S.p.A.

Bestyrelsesmedlem

Martin Næsby

Administrerende direktør
Olie Gas Danmark

BESTYRELSESMEDLEM

Anne Lawaetz Arhnung

Administrerende direktør
Landbrug og Fødevarer

BESTYRELSESMEDLEM

Morten Pejrup

Professor og prodekan for forskning
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

BESTYRELSESMEDLEM

Christine Schøtt Hvidberg

Lektor
Københavns Universitet

BESTYRELSESMEDLEM

Marit-Solveig Seidenkrantz

Professor
Aarhus Universitet

BESTYRELSESMEDLEM

Peter Christiansen

Finans- og vicedirektør
Siorarsiorfik – Nuuk City Development

Medarbejder- repræsentant

Annette Ryge

Laboratoriefuldmægtig
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Medarbejder- repræsentant

Frands Schjøth

Geodatalog
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Tilforordnet

Mads Leth-Petersen

Vicedirektør
Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

Tilforordnet

Janni Torp Kjærgaard

Vicedirektør
Energistyrelsen, Klima-, energi- og forsyningsministeriet