Stratigrafi

Hovedopgaven for Afdeling for Stratigrafi er at beskrive og analysere den geologiske udvikling af sedimentbassinerne i og omkring Danmark og Grønland og deres ressourcer. Vi anvender data fra dybe boringer og seismiske undersøgelser samt prøvemateriale fra boringer og blotninger. Vi forsker især i klastisk og karbonatsedimentologi, mikro- og makropalæontologi, palynologi samt litho-, bio- og sekvensstratigrafi, aflejringsmodeller, palæogeografi, -klima og -økologi, geotermi og lagring af CO₂. Afdelingen bidrager til tolknings- og modelleringsprojekter samt studier af kilde- og reservoirbjergarter med det formål at vurdere olie-gas-potentialet i Danmark og Grønland.

Afdelingen udfører rådgivning til danske og grønlandske myndigheder, industrien og fjernvarmebranchen i forbindelse med olieefterforskning, geotermi og lagring af CO₂. Afdelingen er også involveret i internationale forskningsprojekter og kommercielle rådgivningsaktiviteter i hele det nordatlantiske område og Nordsøen, Sydøstasien og andre steder.

Afdelingen råder over et biostratigrafisk præparationslaboratorium, moderne mikroskopfaciliteter med billedbehandling til biostratigrafiske studier, arbejdsstationer til tolkning af petrofysiske logs og seismik og en moderne tegnestue.

Afdelingens ekspertiser