Reservoirgeologi

Vi udfører energirelaterede geovidenskabelige opgaver i samarbejde med de to andre afdelinger på energiområdet på GEUS, nemlig Afdeling for Geofysik og Afdeling for Stratigrafi

Vi tilbyder forskning og forskningsrelateret konsulentvirksomhed med efterforsknings- og produktionsmæssige aspekter af energiforsyningen. 

Fokus er på olie og gas i Nordsøen og Grønland, geotermisk energi i Danmark, CO₂-lagring og ukonventionelle ressourcer. 

Afdelingen består af en erfaren og dedikeret medarbejderstab af høj internationalt anerkendt standard indenfor ovennævnte områder. 

Desuden fungerer afdelingen som konsulent for Energistyrelsen, der forvalter statens tilsyn med den danske energisektor, og for hvem der løses opgaver indenfor feltstruktur, feltafgrænsning, reservoir-petrofysiske egenskaber, ressourceevaluering, olie- og gasmigration, m.m. 

Afdelingens hovedfokus er reservoirkarakterisering med at beskrive og forudsige udviklingen af en bjergarts reservoiregenskaber, og hvordan væsker strømmer i disse.

Afdelingens ekspertiser