Petrologi og Malmgeologi

I Afdeling for Petrologi og Malmgeologi forsker vi i bjergarternes sammensætning, deres geokemi og mineralogi, samt bjergarternes dannelse og udvikling. Vi anvender denne viden til blandt andet at vurdere mulighederne for rentable forekomster af mineralske råstoffer til gavn for samfundets udvikling. Til vores arbejde råder vi over avancerede analyseinstrumenter inden for både grundstof- og isotopbestemmelse og analytisk mikroskopi.

Et af afdelingens vigtige arbejdsområder er den fortsatte geologiske kortlægning af Grønlands undergrund. Udover de ovennævnte metoder optager, analyserer og bearbejder vi stereobilleder af fjeldområder i vores fotolaboratorium, som giver vores geologer et stærkt værktøj til detaljeret 3D geologisk kortlægning i såvel kilometer- som meterskala. Afdelingen har også Videnscenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), som er bindeled mellem viden om geologi og samfundets forbrug og forvaltning af mineralske råstoffer.

Afdelingens ekspertiser

Portræt af Stefan Bernstein

Stefan Bernstein

Statsgeolog
Petrologi og Malmgeologi
Telefon91333711

Susanne Veng Christensen

Afdelingssekretær
Telefon91333854