Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning

Den geologiske kortlægning omfatter forskning og rådgivning indenfor opbygning af 3D geologiske modeller i Danmark og internationalt, hvor der især arbejdes med integration af fladedækkende geofysiske data.

Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning arbejder desuden med jordartskartering af de øverste jordlag, udgivelse af jordartskort og tilhørende kortbladsbeskrivelser samt råstofkortlægning på land i Danmark. Herudover arbejder vi også med geologiske aspekter af overfladenær geotermi og varmelagring og varetager driften af GEUS’ Boreprøvelaboratorium og Borearkiv.

På grundvandsområdet bidrager vi til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og GEUS' arbejde med grundvandsovervågning, herunder den årlige rapportering af overvågningens resultater. Vi arbejder desuden med landovervågningen LOOP og har en række aktiviteter indenfor området drikkevand og sundhed.

Afdelingens ekspertiser

Thomas G Vangkilde-Pedersen
Statsgeolog
Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning
Telefon21194416
CECILLIE BANDELOW
Afdelingssekretær
Telefon+45 91333808
Bente Fyrstenberg Nedergaard
Projektcontroller
Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning
Telefon20555246