GEUS Nuuk

I 2013 oprettede GEUS et fast kontor på Grønlands Naturinstitut i Nuuk. Kontoret bistår myndigheder, befolkning og virksomheder med rådgivning og faglig viden om forhold vedrørende råstoffer og klima. Der er ansat tre medarbejdere ved kontoret i Nuuk, og herudover er der løbende medarbejdere fra kontorerne i Danmark, der besøger kontoret i Nuuk i kortere eller længere perioder, så der sikres en frugtbar udveksling af viden og kompetencer.

Grønlands geologi

Grønland har en særlig interesse geologisk. Den geologiske udvikling strækker sig over hele Jordens historie. Fra dannelsen af grundfjeldets gnejser, der omfatter nogle af Jordens ældste bjergarter, til nutidens istidsaflejringer og selve indlandsisen. Perioder med bjergkædedannelse, opsprækning af kontinentet, landhævning, erosion, aflejring og vulkanudbrud har afløst hinanden.

Nogle steder er der dannet forekomster af mineraler med økonomisk interessante grundstoffer, f.eks. guld, jern, kobber, zink og sjældne jordarters metaller, ligesom der nogle steder findes smykkesten i en kvalitet, der er værd at bryde. I både øst og vest rummer havet omkring Grønland tykke aflejringer af sand og ler, der stammer fra erosion af kontinentet. Disse er tidligere blevet undersøgt for forekomster af olie og gas, men kan potentielt også benyttes til f.eks. lagring af CO2. Indlandsisen og gletsjerne studeres både for at følge klimaændringer og for at bedømme mulighederne for udnyttelse af vandkraft.

Formidling og arrangementer

Geologiske kort, stenprøver, borekerner, analyse-resultater og kilometervis af artikler og rapporter udgør de konkrete resultater af GEUS' langvarige, geologiske forskning. Og kontoret i Nuuk formidler blandt andet denne viden om geologi til det grønlandske samfund og medvirker til undervisning på skoler og uddannelsesinstitutioner. GEUS Nuuk stiller ligeledes ekspertise og viden til rådighed for befolkning, erhvervsliv og myndigheder i Grønland.

GEUS Nuuk arrangerer løbende foredrag om aktuelle emner inden for GEUS' forskningsområder. Kontoret kan også kontaktes, hvis man ønsker en videnskabelig belysning af særlige emner, som f.eks. 'Indlandsisen nu og for 100 år siden' eller 'Fakta om mineralske råstoffer'. Endvidere arrangerer kontoret lejlighedsvis geologiske ekskursioner.

Besøgsadresse

GEUS Nuuk

Grønlands Naturinstitut 
Kivioq 2 
3905 Nuussuaq, Grønland

Postadresse 

GEUS Nuuk 

c/o Grønlands Naturinstitut 
Postboks 570 
3900 Nuuk, Grønland 

GEUS Nuuk
Majken Djurhuus Poulsen
Ph.d. Geologi/forsker
GEUS Nuuk
Penelope How
AC-medarbejder
Glaciologi og Klima