Geofysik

Afdeling for Geofysik er aktiv indenfor løsning af geologiske opgaver under programområderne: energiressourcer samt natur og miljø. Aktiviteterne omfatter deltagelse i forskningsprojekter (både nationale og internationale), kortlægning og efterforskning i samarbejde med de danske og grønlandske myndigheder samt konsulentopgaver for olieindustrien.

Afdelingens ansatte er involveret i en lang række af multidisciplinære projekter. Avancerede modellerings- og kortlægningsværktøjer, som fx bassinmodellering, kortlægning af olie/gas-felter, etc. bliver benyttet i forbindelse med efterforskningsopgaver.

Afdelingen består af ca. 30 specialiserede og dedikerede folk med høj international forsknings- og rådgivningsrenommé, som arbejder indenfor en lang række af geofysiske og geologiske emner i relation til den dybe undergrund. Vi udfører energirelaterede og geovidenskabelige opgaver i samarbejde med de to andre afdelinger på energiområdet på GEUS: Afdeling for Reservoirgeologi og Afdeling for Stratigrafi.

Afdelingens ekspertiser

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik
Telefon22221676

Afdelingssekretærer

Marianne Sonne
E-mail: maso@geus.dk
Telefon: 91333903