Data og IT

GEUS er Danmarks nationale geologiske datacenter, hvor Afdeling for Data & IT står for udvikling og drift af de store databaser, der indeholder de geologiske datasamlinger fra Danmark og Grønland.

I afdelingen står vi bl.a. for vedligeholdelse af GEUS’ data- og IT-infrastruktur og udvikling af programmer til indberetning og formidling af data til og fra databaserne. Vi udarbejder desuden geologiske kort både som traditionelle papirkort, men i stigende grad også som digitale kort til brug for internetvisning via webportaler.

Afdelingen bidrager med ekspertise i en lang række projekter inden for grundvand, energi, råstoffer og klima. Vi er endvidere med i et antal europæiske standardiseringsinitiativer for at sikre ensartet formidling af geologiske data på tværs af landegrænser.

 

Portræt af Mikael Pedersen

Mikael Pedersen

Statsgeolog
Data og IT
Telefon91333953

Bettina Andersen

Afdelingssekretær
Data og IT
Telefon91333959