Ny statsgeolog: GEUS’ data skal blive endnu nemmere at finde og bruge

08-06-2023

Bjarni Pjetursson tiltrådte 1. maj 2023 som datachef i Geologisk Datacenter og har med sine 16 år i GEUS kufferten fuld af erfaringer med at drive og udvikle offentlige it-projekter. Nu får han også mulighed for at være medarbejdernes mand og sørge for støtte og udvikling til den enkelte. Det og meget andet ser han frem til.

Bjarni i samtale med en person på en rejse til Indien
Bjarni Pjetursson i Indien med GEUS.

Har en rådgiver brug for et jordartskort over Danmark, en forsker brug for glaciologiske målinger fra Grønland eller en oversigt over grundvandsstanden, kan GEUS hjælpe. Nærmere betegnet Geologisk Datacenter, som er den afdeling, der sørger for at behandle data og viden genereret af GEUS’ forskere og gøre det tilgængeligt for dem, der har brug for det.

Og der er meget data. Geologisk Datacenter har ansvaret for et omfattende nationalt arkiv med al vores viden om undergrunden i både Danmark og Grønland. Det kræver et stort overblik, og siden begyndelsen af maj er det Bjarni Pjetursson, der som nytiltrådt datachef i Geologisk Datacenter, skal have det. Han er dog ikke ny i organisationen, da han har været ansat i GEUS siden 2008. Han ser frem til sine nye opgaver:

”Jeg glæder mig til at være med til at forme, hvad det vil sige at være datacenter og sætte en retning. Vi har nogle større projekter, som venter lige om hjørnet, og dem skal vi have organiseret på den bedst mulige måde,” siger Bjarni.

Intuitive og enkle brugergrænseflader

Et af de kommende projekter kræver helt nye måder at arbejde med GEUS’ digitale services på. I samarbejde med Miljøstyrelsen skal Geologisk Datacenter forny Jupiter, som er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Intentionen er at redesigne og strømline interaktionen med og præsentationen af Jupiters data for alle, der bruger databasen – både udadtil og i maskinrummet.

”Kort sagt er ambitionen i højere grad at hjælpe brugerne til at forstå, hvad GEUS kan tilbyde og lave nogle enkle og mere brugervenlige indgange og arbejdsgange – også for den administrative del. Forhåbentlig kan vi overføre det koncept til alle vores services,” forklarer Bjarni.

Det vil også afhjælpe et andet problem, nemlig at meget viden er baseret på overlevering ude hos brugerne. Når for eksempel den nyansatte i kommunen skal i gang med at bruge data fra Jupiter, så kræver det i dag en del træning i, hvordan man kommer i gang. Det skal vi ændre på, mener den nye datachef.

”Vi laver selvfølgelig vejledninger til vores systemer, men folk læser bare ikke vejledninger. Så vores brugergrænseflader skal være intuitive og enkle hele vejen rundt, så alle får mest mulig ud af al den vigtige viden, som GEUS genererer.”

Arbejdsglæde har høj prioritet

Ud over at udvikle og drive it-projekter er Bjarni optaget af, hvad der kan ske ved menneskelig interaktion. Derfor skal de, der arbejder med for eksempel Jupiter-databasen, som udgangspunkt sidde samlet. Det har nemlig nogle ret store fordele, mener han:

”Når du sætter folk sammen i et lokale, så kommer der noget positivt ud af det. Kreativitet, impuls, mod til at lave ting, fordi man er sammen og ser hinanden i øjnene. Modsætningen til det så vi jo under corona, hvor meget gik i stå. Det blev drift og mindre innovation, og sådan skal det ikke være.”  

I det hele taget står menneskelige relationer højt på dagsordenen hos ham, og han glæder sig over den øgede aktivitet omkring hans skrivebord i kraft af hans nye rolle. Folk, der søger råd og vejledning, fordi de skal tage beslutninger og har brug for sparring. Folk, der har brug for hjælp, hvor Bjarni har det råderum og de værktøjer, der skal til for at få dem godt videre – hvad end det så handler om timer, økonomi eller hjemmearbejde.

”Jeg vil gerne give medarbejderne i afdelingen de bedste betingelser for at trives i hverdagen og udvikle sig. Som leder har man jo et stort ansvar for, at den enkelte medarbejder bliver ved med at være glad for at gå på arbejde, og det ansvar tager jeg meget seriøst,” slutter Bjarni.

Baggrund

Bjarni Pjetursson har som it-specialist været en del af GEUS siden 2008. Her har han blandt andet været leder af teamet, der arbejder med danske data, og projektleder på en lang række it-projekter, blandt andet udviklingen af webkort til marine data (MARTA). For nylig har han også været medansvarlig for udvikling af afdelingens datastrategi.

Med sig har Bjarni desuden 10 år i en privat virksomhed, hvor han var med til at udvikle it-systemer til offentlige myndigheder. Blandt andet et komplet forvaltnings- og overvågningssystem, der i større og mindre form er solgt til over 15 lande og organisationer, herunder Fiskeristyrelsen og Den Grønlandske Fiskeri- og Licenskontrol (GFLK).

Billede af Bjarni
Bjarni Pjetursson
Datachef
Geologisk Datacenter
Fie Krøyer Dahl
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333977