Innovationsfondsprojekt skal sikre bæredygtig forvaltning af grundvandet

Publiceret 28-02-2019
Nyhed

GEUS leder et nyt stort projekt, som skal sikre bæredygtig udnyttelse af undergrundens ressourcer og vurdering af klimaændringers påvirkning af grundvandet. Projektet er finansieret af Innovationsfonden og EU.

Grundvand