Klimaændringernes påvirkning af arktiske gletsjere og iskapper

Publiceret 25-04-2017
Nyhed

En ny rapport fra det arktiske overvågnings- og vurderingsprogram AMAP vurderer, hvilke ændringer vi kan forvente i den frosne arktiske natur som følge af klimaændringerne. Forskere fra GEUS har bidraget til den nye rapport om sne, vand, is og permafrost i Arktis.

Det arktiske overvågnings- og vurderingsprogram AMAP har udarbejdet en ny vurdering af ændringer i den arktiske kryosfære, som er den del af Arktis, hvor landjord og vand i perioder eller permanent er frossent. Den nye 2017 rapport Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA 2017) dækker perioden 2011-2015 med enkelte opdateringer, som inkluderer observationer fra 2016 og tidlig 2017. Mere end 90 forskere har bidraget til vurderingerne, som er blevet peer-reviewed af 28 andre eksperter.

Forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har bidraget til flere dele af rapporten, især kapitlet om ændringer af gletsjere og iskapper og disse ændringers indflydelse på havniveauet.

Større havniveaustigning end tidligere forventet