2015

 • Ny varslingsmodel skal forudsige oversvømmelser

  Publiceret 29-12-2015

  Ny varslingsmodel, der også holder styr på vandet i jordlagene, kan hjælpe med til at forudsige oversvømmelser.

 • Fakta om uran

  Publiceret 20-12-2015

  Alle ved da, hvad uran er? Eller gør vi?

 • Korrektion af det nationale kvælstofretentionskort

  Publiceret 18-12-2015

  Ændring i dele af den nationale kvælstofmodel har resulteret i et korrigeret nationalt kvælstofretentionskort.

 • Den sidste bog i Geologisk Set-serien

  Publiceret 17-12-2015

  Den sidste bog i Geologisk Set-serien, Geologisk Set Sjælland og øerne, er nu så langt fremme i produktionsprocessen, at Geografforlaget har annonceret den på d..

 • Indlandsisens afsmeltning i det 20. århundrede

  Publiceret 16-12-2015

  Et nyt studie publiceret i Nature viser hvor meget is, der er forsvundet fra Indlandsisen i Grønland siden år 1900.

 • INDLANDSISEN før og nu. Nyt nummer af Geoviden

  Publiceret 07-12-2015

  Dette nummer af Geoviden præsenterer 4 metoder til at kortlægge ændringer af isen og klimaet. Flyfotos, sedimentkerner fra fjorde og søer, samt datering vha. ko..

 • Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2014

  Publiceret 03-12-2015

  Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2014, er nu tilgængelig på GEUS hjemmeside. Som noget nyt udkommer der i år også en..

 • Oscar hyldet med en Oscar

  Publiceret 01-12-2015

  Ved et møde i Dansk Geologisk Forening blev grønlandsgeologen Niels Henriksen, også kaldet Oscar, hyldet af sine kolleger med en statuette af sig selv for hans..

 • COP 21: Climate Change and Climate Solutions

  Publiceret 30-11-2015

  Arctic climate change and climate change solutions are on the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) programme at COP 21 in Paris.

 • Velbesøgt Science-dag i Nuuk

  Publiceret 26-11-2015

  Geologerne fra GEUS har deltaget i Science-dag på Grønlands Naturinstitut og i Uddannelsesdagen på Nuuk Gymnasium.

Søg