2014 - juli

  • Den danske havbund - nyt nummer af Geoviden

    Publiceret 03-07-2014

    Dyr og planter lever på havbunden og vi henter grus og sand op fra havet. Få svar på hvordan maringeologerne undersøger havbunden.

  • Årsberetning 2013 for GEUS

    Publiceret 02-07-2014

    GEUS' Årsberetning 2013 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.

Søg