Drejebog om Geotermi

03-02-2014

Drejebog til alle der overvejer at gennemføre et geotermiprojekt er nu tilgængelig

Drejebogen "Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning" giver den helt grundlæggende forståelse, der er nødvendig for alle, der overvejer at gennemføre et geotermiprojekt.

Bogen berører de områder, som i større eller mindre grad vil indgå i ethvert dansk geotermiprojekt, herunder:

  • De tekniske aspekter (seismik, boringer, overfladeanlæg, drift m.m.)
  • Usikkerheder og risikohåndtering i praksis
  • Økonomi (anlægsbudgetter, finansiering og driftsøkonomi)
  • Kontraktstrategi
  • Lovgivning og myndighedskrav
  • Organisatoriske forhold (opgaver, ansvarsforhold, beslutningskompetence mv.)
  • Tidsplaner

Drejebogen er udarbejdet for Energistyrelsen af: Grøn Energi, GEUS, Ross Engineering og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab.
Læs Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning.
drejebog_for_geotermi_2014-01-21.pdf (pdf-fil ~6mb)

Kontakt:
Statsgeolog Lars Henrik Nielsen, GEUS
Tlf.: 30271352
E-mail: lhn@geus.dk