Dansk/grønlandsk krav på kontinentalsokkel nordøst for Grønland indgivet til FN

Publiceret 27-11-2013

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre den 26. november 2013 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nordøst for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 62.000 km
2
uden for 200 sømil fra Grønlands kyst mellem Grønland og Svalbard (Norge).

Det videnskabelige datamateriale, der i almindelighed betegnes som en "submission", blev indgivet gennem FN's generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN's Havretskonvention af 1982, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004. En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale.

Et sammendrag ("Executive Summary") af submissionen er lagt på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: http://a76.dk/greenland/east/index.html.