2011 - januar

 • Kobber i sedimenter i Grønland

  Publiceret 25-01-2011

  Udvinding af kobber fra nye forekomster er der temmelig sikkert basis for i Grønland. Det er konklussionen af resultaterne fra en workshop På GEUS.

 • Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2009

  Publiceret 24-01-2011

  Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2009 viser blandt andet, at Nitrat er et faldende problem, medens tilstanden omkring pesticider og deres restprod..

 • Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2009

  Publiceret 24-01-2011

  Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2009 viser blandt andet, at Nitrat er et faldende problem, medens tilstanden omkring pesticider og deres restprod..

 • Et skridt nærmere på at udpege det pesticidfølsomme Danmark

  Publiceret 17-01-2011

  Med en ny metode kan geologerne udpege sandede områder, hvor der er stor sandsynlighed for, at pesticider trænger ned i grundvandet. Næste skridt er en tilsvare..

Søg