2009 - december

  • Læs om Darwin i dansk videnskab og kultur i Geoviden nr. 4, 2009

    Publiceret 17-12-2009

    Darwins evolutionsteori fængede ikke omgående i det danske geologiske samfund. Men for samfunds- og religionskritiske forfattere som Georg Brandes og Jeppe Aakj..

  • Energibesparelser i staten

    Publiceret 04-12-2009

    Staten skal reducere sit energiforbrug med 10 % i 2011 i forhold til 2006. Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner skal sikre, at målet nås.

Søg